۱۳۹۸-۱۰-۰۷
شرکت ذوب نور البرز

تصاویر شرکت ذوب نور البرز – سری ۳

همراه با شرکت ذوب نور البرز
۱۳۹۸-۱۰-۰۷
شرکت ذوب نور البرز

تصاویر شرکت ذوب نور البرز – سری ۲

همراه با شرکت ذوب نور البرز
۱۳۹۸-۱۰-۰۷
شرکت ذوب نور البرز

تصاویر شرکت ذوب نور البرز – سری ۱

همراه با شرکت ذوب نور البرز
۱۳۹۸-۱۰-۰۳
سامانه سفارش آنلاین شرکت ذوب نور البرز

پیاده سازی سامانه سفارش آنلاین شرکت ذوب نور البرز

به اطلاع می رساند سامانه سفارش آنلاین شرکت ذوب نور البرز، پیاده سازی و افتتاح گردید. ورود به سامانه سفارش آنلاین شرکت ذوب نور البرز
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
سامانه پیامک شرکت ذوب نور البرز

پیاده سازی سامانه پیامک شرکت ذوب نور البرز

به اطلاع می رساند سامانه پیامک شرمت ذوب نور البرز به شماره ۵۰۰۰۱۰۷۰۵۰۰۹۰۰ جهت ارتباط با مشتریان و همراهان پیاده سازی گردید.
۱۳۹۸-۰۹-۰۹
وب سایت شرکت ذوب نور البرز

افتتاح وب سایت شرکت ذوب نور البرز

به اطلاع می رساند وب سایت شرکت ذوب نور البرز افتتاح گردید.