راه های تماس با ذوب نور البرز ابهر

آدرس: استان زنجان، شهرستان ابهر، شهرک صنعتی شریف، نبش خیابان صنعت دوم، شرکت ذوب نور البرز

تلفن: ۰۸۴ ۸۸ ۳۵۲ – ۰۲۴

تلفن: ۰۸۵ ۸۸ ۳۵۲ – ۰۲۴

تلفن: ۰۸۶ ۸۸ ۳۵۲ – ۰۲۴

فکس: ۰۸۷ ۸۸ ۳۵۲ – ۰۲۴

مسئول خرید: آقای جعفرزاده ۰۹۱۲۶۷۸۳۵۴۴

مسئول فروش: آقای بابایی ۰۹۱۲۹۲۸۰۲۷۸

پیامک: ۵۰۰۰۱۰۷۰۵۰۰۹۰۰

ایمیل: info{at}zobnoor.com